Moderátor večera

Pred stretnutím

Prever si u Viceprezidenta pre vzdelávanie, či bola stanovená špeciálna téma stretnutia a či sú plánované nejaké zmeny v programe.

Zavolaj moderátorovi improvizácií a prejde s ním jeho zodpovednosti. Daj mu zoznam účastníkov a program stretnutia, aby sa vo svojom bloku zameral na účastníkov, ktorí ešte nemajú pridelenú úlohu.

Zavolaj všetkých rečníkom, aby si im pripomenul ich prednesy. Zisti od nich názov prednesu, číslo projektu z manuálu, ciele projektu, časové kritéria projektu a zároveň niečo zaujímavé o nich, čo môžeš použiť pri ich uvádzaní na stretnutí.

Zavolaj súhrnnému hodnotiteľovi a potvrď si jeho účasť. Požiadaj ho, aby sa spojil s hodnotiteľmi  a pripomenul im ich úlohy.

Priprav si krátký text na predstavenie rečníkov. Správne uvedenie je kľúčové pre úspech rečníkovho prejavu.

Priprav si komentáre, ktoré môžeš počas stretnutia použiť, aby si premostil jednotlivé bloky programu. Možno ich nepoužiješ, mal by si však byť pripravený a pohotovo vyplniť „hluché miesta“ a medzery, ktoré môžu nastať.

Nezabudni, že úloha moderátora je jednou z najcennejších skúseností v Tvojej klubovej práci. Vyžaduje si poctivú prípravu, aby stretnutie bolo plynulé a bez problémov.

Po príchode na stretnutie

Príď v predstihu aby si doladil posledné detaily. Over si u rečníkov zmeny na poslednú chvíľu.

Sadni si dopredu a požiadaj rečníkov, aby urobili to isté. Je potrebné, aby ste mali rýchly a jednoduchý prístup k pódiu.

Počas stretnutia

Veď stretnutie s otvorenosťou, energiou, rozhodne a v priateľskom duchu. Pozvi publikum na príjemný výlet a daj im pocítiť, že všetko beží podľa plánov. Buď vždy prvým, kto začína potlesk pred a po každom účastníkovi.

Po uvedení rečníka zostať stáť na pódiu pokiaľ nepríde a neprevezme kontrolu, potom sa posaď.

Po poslednom pripravenom prednese požiadaj publikum o voľbu najlepšieho rečníka.

Po bloku hodnotení nezabudni požiadať publikum o voľbu najlepšieho hodnotiteľa.

Uveď moderátora improvizácií rovnakým spôsobom ako ostatných rečníkov. Ak by na to pozabudol, po jeho bloku nezabudni na voľbu najlepšieho improvizátora.Uveď hodnotiteľa improvizácií.

Uveď členov tímu kvantitatívnych hodnotení – jazykového korektora, zberateľa slovnej vaty, strážcu pozornosti, časomerača.

Uveď súhrnného hodnotiteľa tak, ako by si uvádzal ktoréhokoľvek rečníka. Vyhlás najlepšieho rečníka, hodnotiteľa a improvizátora a odovzdaj im ocenenia.